Människa som går på en stig

Insikt och val

Vad är det du vill? Det finns många olika lösningar beroende vad som önskas. Har du insett vad det är som du behöver just nu för att nå dit du önskar? Hur vill du att ditt mest perfekta liv ska levas? Är det verkligen detta liv du redan har och, lever idag?

Resan erbjuder en möjlighet att hitta och lösa upp inre mentala hinder som aktivt påverkar från att lyckas med det vi vill. Att hitta den verkliga orsaken, kanske roten till det som gör att vi inte når våra mål är ett av målen med resan. Att få möjligheten att välja själv och med hjälp av sin egen insikt ta sig själv på allvar och göra det som vi redan vet att vi borde. Kanske finns en förlust eller sorg i ditt liv som hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut?

Är du intresserad att få hjälp att bearbeta den för att kunna gå vidare i din egen sorgeprocess och läka dig själv i förhållande till förlusten? Vad är det just du vill ha eller göra? Om du inte är där ännu kan det vara tid att hitta det du önskar så att du kan välja ditt mest perfekta liv. ”När det finns något att göra, då så sätter jag igång!” sa Henry Ford?.

Vad väljer du?